Preloader

○ریست چیست ؟
----------------------------------------------
- حداقل 5 روز کاری روی حساب معامله شده باشد
- حساب در سود و یا سر به سر باشد
-ریست حساب به صورت نامحدود قابل انجام است

○درادان کلی و درادان روزانه چالش استاندارد چطوری‌ محاسبه میشه؟
----------------------------------------------
- مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس (وجه نقد حساب) شروع روز و مبنای دراودان کلی بالانس اولیه حساب است.
- در طول یک روز کاری نباید اکوئیتی حساب به پایینتر از 5% بالانس شروع روز برسد در این صورت نقض قوانین صورت گرفته است (اکوئیتی به مقدار بالانس حساب به اضافه‌ی سود و زیان‌های حاصل از پوزیشین‌های باز گفته میشود)
- اگر در طول یک روز بالانس حساب با سود بیشتر شود، همچنان مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس ابتدای روز است.بالانس ابتدای روز یعنی ساعت صفر بروکر ( بیشتر بروکر ها ۱:۳۰ به وقت ایران هست )، یعنی اجازه ریسک بیشتری خواهید داشت. برای مثال بالانس شروع روز 10000 باشه و در طول روز بالانس حساب به 10200 برسد، حالا شما 700 دلار امکان ریسک در طول همان روز را خواهید داشت.
- اگر بالانس حساب با 10200 به روز بعدی برود، مبنای محاسبه بالانس روزانه 5% از بالانس شروع روز خواهد بود. یعنی (10200*5% = 510)
- مثال: در حساب ۱۰ کا اگریک بار منفی ۳۰۰ بشه بعد بشه مثبت ۳۰۰ و دوباره تا ده بار ادامه پیدا کنه ، دراودان جمع نمیشه، تا وقتی خود اکوئیتی برسه منفی ۱۲۰۰ درادان کلی زده میشه
-مثال: بالانس ابتدای روز 10 هزار دلار باشه ۵ درصد درودان میشه ۵۰۰ دلار و به طور کلی بیش از ۱۲ درصد حساب نباید ضرر کنید ( به این معنی هست که اگر بیشتر ضرر کنید مدیریت ریسک رعایت نکردین و از چالش حذف میشید )
مثال : امروز ۳ درصد ضرر کردین و فردا ۴ درصد و پسفردا 3 درصد دیگه ضرر کردین تا الان ۱۰ درصد ضرر شده 2 درصد دیگه ضرر بشه درودان کلی زده میشه
برای حساب ده هزار دلاری نباید حساب از 8800 کمتر بشه ( و درودان کلی ثابته یعنی حساب برسونین به ۱۱ هزار دلار بازم درودان کلی حساب ده هزار دلاری همون ۸۸۰۰ دلاره )

○ باید صبر کنم کل تایم مراحل چالش استاندارد تموم بشه بعد تیکت بزنم برای مرحله بعدی ؟
----------------------------------------------
- تایم مرحله اول ۶۰ روز
- تایم مرحله دوم ۹۰ روز
- حداقل باید ۵ روز ترید کرده باشین، وقتی به تارگت رسیدین میتونین درخواست مرحله بعدی رو تیکت بدین
مثال : من ۵‌ روز معامله کردم ٫روز ششم به تارگت رسیدم
میتونم تیکت بدم برای مرحله بعدی ٫نیاز نیست تا اخرین روز چالش صبر کنم

○ حداقل روزهای معاملاتی چالش های استاندرد چگونه است ؟
----------------------------------------------
- مرحله اول و دوم نیازمند 5 روز معاملاتی است - برای مثال: اگر توی دو روز موفق شدین تارگت بزنین میتونید برای پایان رساندن روز معاملاتی با کمترین حجم وارد بشین و زمان باز و بسته کردن معامله بیشتر از یک دقیقه باشد وتوی یک روز باز بسته بشه مثلا اگر تریدر روز سه شنبه معامله‌ی خود را باز کند و روز جمعه معامله‌ی خود را ببندد، فقط یک روز معاملاتی برای آن منظور خواهد شد که روز باز شدن ترید میباشد. حداکثر 30 روز برای اجرای اولین ترید، پس از خرید چالش، زمان وجود دارد. با اولین ترید، زمان چالش آغاز خواهد شد.

○ قوانین اکستند حساب (Extend)
----------------------------------------------
- اگر تریدر در زمان چالش خود نتواند به تارگت سود برسد و دراودان ها را رعایت کرده باشد و حداقل تعداد روزهای معاملاتی چالش را انجام داده باشد و بالانس حساب مثبت باشد می تواند درخواست اکستند را اعلام نماید در این صورت بعد از بررسی حساب 10 روز به پایان زمان چالش وی اضافه در نظر گرفته می‌شود

○ پرداخت سود چالش های استاندارد چگونه انجام میشود ؟
----------------------------------------------
- برای اولین برداشت باید حداقل 30 روز از زمان دریافت حساب Real گذشته باشد که این زمان از برداشت دوم به 14 روز کاهش می یابد
تقسیم سود 80% برای تریدر هر دو هفته یک بار (درخواست 14 ام و 28 ام ماه میلادی) انجام میشود

- هر فرد میتوانید تا سه حساب دریافت کند و به صورت همزمان مدیریت کند و کپی ترید بین حساب شخص مانعی ندارد

○ریست چیست ؟
----------------------------------------------
- حداقل 3 روز کاری روی حساب معامله شده باشد
- حساب در سود و یا سر به سر باشد
-ریست حساب به صورت نامحدود قابل انجام است

○درادان کلی و درادان روزانه چالش استاندارد چطوری‌ محاسبه میشه؟
----------------------------------------------
- مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس (وجه نقد حساب) شروع روز و مبنای دراودان کلی بالانس اولیه حساب است.
- در طول یک روز کاری نباید اکوئیتی حساب به پایینتر از 4% بالانس شروع روز برسد در این صورت نقض قوانین صورت گرفته است (اکوئیتی به مقدار بالانس حساب به اضافه‌ی سود و زیان‌های حاصل از پوزیشین‌های باز گفته میشود)
- گر در طول یک روز بالانس حساب با سود بیشتر شود، همچنان مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس ابتدای روز است.بالانس ابتدای روز یعنی ساعت صفر بروکر ( بیشتر بروکر ها ۱:۳۰ به وقت ایران هست )، یعنی اجازه ریسک بیشتری خواهید داشت. برای مثال بالانس شروع روز 10000 باشه و در طول روز بالانس حساب به 10200 برسد، حالا شما 600 دلار امکان ریسک در طول همان روز را خواهید داشت.
- اگر بالانس حساب با 10200 به روز بعدی برود، مبنای محاسبه بالانس روزانه 4% از بالانس شروع روز خواهد بود. یعنی (10200*4% = 408)
- دراودان کلی حساب 24% است که از بالانس حساب محاسبه می شود.
مثال: در حساب 10 کا اگریک بار منفی 300 بشه بعد بشه مثبت 300 و دوباره تا ده بار ادامه پیدا کنه ، دراودان جمع نمیشه، تا وقتی خود اکوئیتی برسه منفی 2400 درادان کلی زده میشه
مثال: بالانس ابتدای روز 10 هزار دلار باشه 4 درصد درودان میشه 400 دلار و به طور کلی بیش از 24 درصد حساب نباید ضرر کنید ( به این معنی هست که اگر بیشتر ضرر کنید مدیریت ریسک رعایت نکردین و از چالش حذف میشید )
مثال : امروز 3 درصد ضرر کردین و فردا 4 درصد و پسفردا 3 درصد دیگه ضرر کردین تا الان 10 درصد ضرر شده 14 درصد دیگه ضرر بشه درودان کلی زده میشه
برای حساب ده هزار دلاری نباید حساب از 7600 کمتر بشه ( و درودان کلی ثابته یعنی حساب برسونین به 11 هزار دلار بازم درودان کلی حساب ده هزار دلاری تا 7600 دلار میتونه بیاد پایین )

○ باید صبر کنم کل تایم مراحل چالش ویژه تموم بشه بعد تیکت بزنم برای مرحله بعدی ؟
----------------------------------------------
- تایم مرحله اول 6 ماه
- تایم مرحله دوم 6 ماه
- حداقل باید 3 روز ترید کرده باشین، وقتی به تارگت رسیدین میتونین درخواست مرحله بعدی رو تیکت بدین
مثال : من 3 روز معامله کردم ٫روز 4ام به تارگت رسیدم
میتونم تیکت بدم برای مرحله بعدی ٫نیاز نیست تا اخرین روز چالش صبر کنم

○ حداقل روزهای معاملاتی چالش های ویژه چگونه است ؟
----------------------------------------------
- مرحله اول و دوم نیازمند 3 روز معاملاتی است - ببرای مثال: اگر توی دو روز موفق شدین تارگت بزنین میتونید برای پایان رساندن روز معاملاتی با کمترین حجم وارد بشین و زمان باز و بسته کردن معامله بیشتر از یک دقیقه باشد وتوی یک روز باز بسته بشه مثلا اگر تریدر روز سه شنبه معامله‌ی خود را باز کند و روز جمعه معامله‌ی خود را ببندد، فقط یک روز معاملاتی برای آن منظور خواهد شد که روز باز شدن ترید میباشد. حداکثر 30 روز برای اجرای اولین ترید، پس از خرید چالش، زمان وجود دارد. با اولین ترید، زمان چالش آغاز خواهد شد.

○ قوانین اکستند حساب (Extend)
----------------------------------------------
- اگر تریدر در زمان چالش خود نتواند به تارگت سود برسد و دراودان ها را رعایت کرده باشد و حداقل تعداد روزهای معاملاتی چالش را انجام داده باشد و بالانس حساب مثبت باشد می تواند درخواست اکستند را اعلام نماید در این صورت بعد از بررسی حساب 10 روز به پایان زمان چالش وی اضافه در نظر گرفته می‌شود

○ پرداخت سود چالش های ویژه چگونه انجام میشود ؟
----------------------------------------------
- باید حداقل 14 روز از زمان دریافت حساب Real گذشته باشد
تقسیم سود 80% برای تریدر هر دو هفته یک بار (درخواست 14 ام و 28 ام ماه میلادی) انجام میشود

- شما بعداز خرید بعبارتی تمامی قوانین را پذیرفته اید. بعداز خرید به هر دلیلی قبل از 30 روز تقویمی شروع معاملات خود از ادامه فعالیت در این مجموعه منصرف شدید 70% وجه پرداختی تا 48 ساعت به حساب شما عودت خواهیم داد.

○ در دراودان یا حد ضرر روزانه و کلی بالانس ملاک هست یا اکوئیتی؟
----------------------------------------------
-سنجش حد ضرر براساس اکوئیتی است.
مثال: ممکنه بعضی از تریدر ها حد ضرر استفاده نکنند و معامله وارد زیان بشه، تازمانی که این معامله بسته نشود بالانس تغییر نخواهد کرد و منتظر بمانند تا قیمت تغییر روند بدهد و وارد سود شود و در نهایت معامله را با سود ببندند اکوئیتی ممکنه در این معامله تا 20 درصد هم در ضرر برود. پس قوانین حد ضرر بر اساس اکوئیتی می باشد.
این قانون فقط مختص پراپ فرم ستارگان ترید نیست،بلکه یک استاندارد بین المللی میباشد.کال مارجین در بروکرهای بزرگ دنیا نیز بر همین اساس هست و با ایکوئیتی محاسبه میگردد.
برای مدیریت بهتر ریسک و سرمایه میتونید از اکسپرت مدیریت سرمایه استفاده کنید(در کانال تلگرام قرار دارد)

○ اگر ترید از دراودان عبور کند و سپس به سود برگردد، قوانین نقض شده است؟
----------------------------------------------
-بله، به هیچ عنوان نباید اکوئیتی حساب از دراودان های مشخص شده عبور کند. در صورت گذر کردن از آن قوانین نقض شده و معامله گر اکانت خود را از دست میدهد.

○ روز معاملاتی چگونه محاسبه می‌شود ؟
----------------------------------------------
-مبنای محاسبه تعداد روز معاملاتی باز شدن یک معامله در هر روز می باشد .
-به طور مثال شما اگر امروز معامله ای را باز کنید و تا 5 روز معامله را باز نگه دارید و در روز های آینده نیز معامله جدیدی باز نکنید ، فقط یک روز معاملاتی برای شما ثبت خواهد شد

○ تاریخ معاملات از چه زمانی حساب می شود ؟
----------------------------------------------
-از زمانی که اولین معامله خود رو بزنید. مثال : یک شنبه حساب فعال کردین ولی چهارشنبه معامله زدین تاریخ معاملات از چهارشنبه شروع میشود

○ پس از موفقیت در مرحله اول یا دوم چالش چکار کنیم ؟
----------------------------------------------
-با ضمن تبریک به شما، شما باید به پشتیبان سایت اطلاع دهید و سپس پس از بررسی اکانت مرحله دوم چالش یا اکانت ریل را دریافت کنید.
-حتما قبل از پایان یافتن مهلت زمان چالش تمام پوزیشن های باز خود را ببندید.
- ترید بر روی اکانت های آرشیو و پاس شده و یا بعد از پایان مهلت چالش مجاز نیست و موجب از دست رفتن اکانت جدید میشود.

○ آیا میتوان هج کرد؟
----------------------------------------------
-هج به دو صورت است :
1. داشتن دو پوزیشن خلاف جهت همزمان روی یک نماد، مثلا پوزیشن فروش و خرید طلا، در یک حساب. در این حالت اگر پوزیشن ها دو دقیقه قبل و بعد از خبر باز شده باشند نقض قوانین محسوب میشود. اما در مواقع دیگر مانعی ندارد.
-توجه داشته باشید این حالت ممکن است موجب ضرر های سنگین شود و پیشنهاد می شود در صورت نداشتن تخصص کافی از هج دوری کنید.
-نتیجه گیری: هج بر روی یک حساب معاملاتی مشکلی ندارد.
2. داشتن دو پوزیشن خلاف جهت همزمان در دو یا چند حساب. برای مثال در یک حساب پوزیشن فروش طلا و در یک حساب دیگر پوزیشن خرید طلا باز شود. در این حالت قوانین نقض شده و هر دو حساب بسته خواهند شد.
-نتیجه گیری: هج در دو یا چند حساب معاملاتی به منظور سواستفاده از شرکت تامین سرمایه خلاف قوانین است و موجب از دست رفتن حساب های کاربر خواهد شد.

○ آیا ترید ها را میتوان هولد (Hold) کرد؟
----------------------------------------------
-بله، شما میتوانید ترید ها را در پایان روز و هفته نگه دارید.

○ پنل آنالیز چیه ؟
----------------------------------------------
- در پنل آنالیز میتونید لایو اطلاعات بالانس و اکوییتی حساب ببینید
- میزان دراودان مجاز در اون روز، میزان دراودان کل، بالانس ابتدای روز رو به شما نشون میده که خیلی راحت بررسی کنید
-نمایش تاریخ شروع و پایان چالش,تعداد روز معاملاتی, دیدن تارگت های سود در مراحل چالش و...

○چه زمانی نیاز به احراز هویت در سایت است ؟
----------------------------------------------
- مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس (وجه نقد حساب) شروع روز و مبنای دراودان کلی بالانس اولیه حساب است.
- همچنین در هر یک از مراحل قبلی هم می‌توانید احراز هویت انجام بدید و به دلخواه خود شماست.
- اگر در طول یک روز بالانس حساب با سود بیشتر شود، همچنان مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس ابتدای روز است.بالانس ابتدای روز یعنی ساعت - اگر بالانس حساب با 10200 به روز بعدی برود، مبنای محاسبه بالانس روزانه 5% از بالانس شروع روز خواهد بود. یعنی (10200*5% = 510)
- مثال: در حساب ۱۰ کا اگریک بار منفی ۳۰۰ بشه بعد بشه مثبت ۳۰۰ و دوباره تا ده بار ادامه پیدا کنه ، دراودان جمع نمیشه، تا وقتی خود اکوئیتی برسه منفی ۱۲۰۰ درادان کلی زده میشه

○ فرایند احراز هویت چگونه است ؟
----------------------------------------------
- برای احراز هویت یک مدرک شناسایی معتبر اعم از:
- پاسپورت ، کارت ملی یا شناسنامه یا گواهینامه معتبر که به نام شخص شما میباشد نیاز است.
- همچنین ارسال عکس سلفی: پاسپورت ، کارت ملی یا شناسنامه (واضح، بدون عینک، شانه ها معلوم. برای ارسال عکس سلفی باید کارت ملی، پاسپورت یا شناسنامه در دست چپ باشد.
حجم تصاویر بیش از 500 کیلو بایت مورد پذیرش نخواهد بود (برای کم کردن حجم عکس اینجا کلیک کنید) و پسوند تصاویر ترجیحا JPG باشد (برای تغییر فرمت عکس اینجا کلیک کنید)

○ آیا در سایت خود بروکر هم باید حسابی بسازم ؟
----------------------------------------------
- خیر٫ نیازی نیست در سایت بروکر حساب باز کنید٫ اطلاعات حساب به صورت آنی توسط سیستم بعد از تهیه چالش برای شما ارسال خواهد شد


○آیا امکان جابجایی اکانت با فرد دیگر وجود دارد ؟
----------------------------------------------
خیر خلاف قوانین هست ما مهارت های شمارو ارزیابی میکنیم و شما مسئول حساب معاملاتی خود هستین.

○ اگر استراحت کنم و معامله نزنم چه اتفاقی میوفته ؟
----------------------------------------------
هیچ مشکلی نداره از نظر ما اگر بیشتر از یک هفته طول کشید بهتر است تیکت بزنین و بدون نگرانی استراحت کنید بدین (چون حساب شما به صندوق متصل میشه و نمیشه حساب مدت خیلی زیادی بدون معامله بمونه پس اگر بیشتر از یک هفته نیاز داشتین استراحت کنین قبلش اطلاع بدین ).

○ چند حساب میتوانم دریافت کنم؟
----------------------------------------------
- هر فرد میتوانید تا سه حساب دریافت کند و به صورت همزمان مدیریت کند و کپی ترید بین حساب شخص مانعی ندارد
-- هر تریدر میتواند تا 3 اکانت همزمان در مجموعه ستارگان ترید داشته باشد، در صورتی که به مرحله اصلی (ریل کانت) بعداز دو مرحله چالش برسند قابل ادغام خواهند بود.
رمز خودم میتونم با دیگران به اشتراک بزارم ؟
----------------------------------------------
-خیر خلاف قوانین هست ما مهارت های شمارو ارزیابی میکنیم و شما مسئول حساب معاملاتی خود هستین

○ کدام بروکر را پیشنهاد می‌کنید ؟
----------------------------------------------
-روبوفارکس سرور متاتریدر 4 پیشنهاد مجموعه ستارگان ترید است ( تجربه دوستان بارها گفتن سرور های روبو معمولا بهتره از لحاظ اسلیپیج و قطع نشدن )

آیا امکان تغییر بروکر وجود دارد؟
----------------------------------------------
-در زمان چالش خیر. اما پس از پاس کردن چالش در مرحله اول و یا دوم، زمان درخواست حساب ریل، زمان برداشت سود، و یا زمان ریست حساب می توان درخواست تغییر بروکر را ثبت نمود.(زمانی که دوتا حساب میخواین ادغام کنید باید هردو سر به سرباشن )
○ آیا میتونم رمز حساب متاتریدر رو تغییر بدم؟
----------------------------------------------
- خیر مجاز به عوض کردن رمز نیستین و خلاف قوانین هست . (چون توسط سیستم به صورت خودکار بعد از ثبت نام به پنل آنالیز متصل میشه رمزو عوض کنید از پنل انالیز قطع میشه )

○ آیا در سایت خود بروکر هم باید حسابی بسازم ؟
----------------------------------------------
- خیر٫ نیازی نیست در سایت بروکر حساب باز کنید٫ اطلاعات حساب به صورت آنی توسط سیستم بعد از تهیه چالش برای شما ارسال خواهد شد


○آیا میتونم با موبایل معامله کنم ؟
----------------------------------------------
بله شما مجاز به استفاده از تلفن همراه هستین و محدودیتی از این جهت ندارین .

○ لورج اکانت ها چنده؟
----------------------------------------------
همه اکانت ها از 1:100 استفاده میکنیم
کدام پلتفرم ها در دسترس هستند؟
----------------------------------------------
-- پلتفرم های MT4 و MT5 میتواند توسط تریدر انتخاب شود.

○ آیا در روزهای شنبه و یکشنبه میتوان در کریپتوکارنسی ها ترید کرد و چه نماد های قابل معامله هست ؟
----------------------------------------------
- بله، امکان معامله در 7 روز هفته مجاز است.
- تمامی جفت ارزهای فارکس، کریپتوکارنسی، سهام، شاخص ها و فلزات قابل استفاده هستند.

○ آیا چالش ها به صورت ریالی قابل ثبت نام هستند؟
----------------------------------------------
-به دو صورت ریالی و با تتر میتوانید ثبت نام خود را انجام بدین

○ برای پرداخت ارز دیجیتال که میزنم در قسمتی که نوشته شده هش جزئیات تراکنش چی باید بنویسیم؟
----------------------------------------------
-زمانی که از کیف پول بروکر یا خودتون انتقال میزنید یه کد تراکنش به شما داده میشه که این کد نشون میده انتقالی انجام شده، همون کد رو در این قسمت وارد کنید
○ ریفاند یا عودت وجه ثبت نام چه زمانی انجام می شود ؟
----------------------------------------------
-در برداشت اول از حساب ریل هزینه ثبت نام چالش به صورت کامل عودت داده میشه


○ فرآیند برداشت سود چیست؟
----------------------------------------------
-روند برداشت سود شما واقعاً ساده است. هنگامی که واجد شرایط برداشت هستید، فقط درخواست برداشت تیکت میزنین

○ آیا مجموعه ستارگان ترید قوانینی برای بازگشت وجه دارد؟
----------------------------------------------
- شما بعداز خرید بعبارتی تمامی قوانین را پذیرفته اید. بعداز خرید به هر دلیلی قبل از 30 روز تقویمی شروع معاملات خود از ادامه فعالیت در این مجموعه منصرف شدید 70% وجه پرداختی تا 48 ساعت به حساب شما عودت خواهیم داد.

○ نیاز به پشیبانی و بررسی سریع اکانت خود دارید ؟
----------------------------------------------
-در ابتدا شما با ارسال تیکت میتوانید شکایت خود را ثبت و کارشناسان مجموعه جواب شما را در اسرع وقت خواهند داد. چنانچه پاسخ مناسبی دریافت نکردید میتوانید در بخش تماس با ما با ثبت شماره تلفن خود، شکایت خود به صورت متنی ثبت کنید و منتظر باشید تا کارشناسان مجموعه با شما تماس بگیرند.
- توجه داشته باشیدچنانچه در فضای مجازی بغیر از مجاری ارتباطی با مجموعه ستارگان ترید شکایتی مبنی بر پرداخت نکردن و پاس نکردن پلن توسط هر کاربر منتشر شود، شرکت برای اعاده حیثیت حق این را دارد که حساب شخص را با سند و مدرک در معرض عموم قرار دهد.

○ پول ندارم چالش شرکت کنم ولی سودده هستم کمکم میکنید ؟
----------------------------------------------
-بله ما در ستارگان ترید دنبال معامله گران سودده هستیم و حمایت کامل انجام میدیم
یه فرصتی که مجموعه به صورت رایگان دراختیار تریدر واقعی میذاره داشتن استیتمنته شما کافیه 4 ماه روی دمو ترید کرده باشین و سودده بوده باشین
با درودان حداکثر 5 درصدی و سود حداقل ۸ درصدی در پایان ماه 4ام
تعداد ترید بالای 50 تا باشه و مدیریت ریسک و سرمایه تا حد قابل قبولی رعایت شده باشه ( یه معامله ده لات یه معامله ۱صدم لات نباشه
با درودان حداکثر 5 درصدی و سود حداقل ۸ درصدی در پایان ماه 4ام
استیتمنت و یوزر و اینوستر پسورد اکانت متاتریدر بفرستین
شرکت به صورت رایگان اجازه شرکت درچالش 5 هزار دلاری رو بهتون میده